Kinderen tekenen mee aan hun toekomst

Kinderen tekenen mee aan hun toekomst

Omdat schoolgaand verkeer een belangrijk onderdeel is van de mobiliteit, willen we de mening weten van de kinderen, ouders en scholen. Voor lageschoolkinderen organiseren we een tekenwedstrijd in alle Pintse lagere scholen. Zo kunnen ze tonen wat ze goed of niet goed vinden aan de weg naar school. Ook ouders, ouderverenigingen, leerkrachten en schooldirecties hebben we met een brief aangesproken om suggesties te leveren.