Enquête bij treinreizigers

Enquête bij treinreizigers

Er werd een korte mobiliteitsenquête afgenomen bij treinreizigers door gemeentepersoneel op donderdag 28 april 2016 tijdens de ochtendspits.

Uit de resultaten blijkt onder andere dat 67 % van de ondervraagde treingebruikers uit De Pinte (deelgemeente) komt en 2 % uit Zevergem. 31 % van de gebruikers van het station van De Pinte woont dus niet in De Pinte. 55 % van de treinreizigers komt te voet of met de fiets. Een op drie komt zelf met de wagen en parkeert ter hoogte van het station.

De resultaten van de enquête werden ter interpretatie en verwerking bezorgd aan het studiebureau dat het mobiliteitsplan voorbereid.

 

grafiek2

grafiek1