Meer dan 100 aanwezigen op inspraakavond

Meer dan 100 aanwezigen op inspraakavond

Op woensdag 30 november 2016 vond de inspraakavond mobiliteit plaats. Daar stelde het studiebureau in vijf thema’s de knelpunten en denkpistes voor. Deze kunt u hier nog bekijken. De meer dan 100 aanwezigen gaven hieromtrent hun voorkeuren, suggesties en bekommernissen.

Nadien kon iedereen nog zijn/haar opmerkingen of bekommernissen geven tot 15 januari 2017 via www.depinteonderweg.be op de voorstellen van de mobiliteitsdeskundigen. We kregen via deze weg 92 reacties binnen. De gemeente en deskundigen verwerken deze momenteel.

De denkpistes worden ook besproken met de gemeentelijke adviesraden en de scholen en voorgelegd aan de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (bestaande uit De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, de provincie en collegeleden).

Daarna wordt gestart met de opmaak van het eigenlijke beleidsplan, dat opnieuw ter bespreking voorgelegd zal worden in het schepencollege, de mobiliteitsraad en de Gemeentelijke Begeleidingscommissie. Na de voorlopige goedkeuring van het plan door de gemeenteraad volgt er nog een openbaar onderzoek. Pas daarna kan het plan definitief vastgesteld worden.