Informatieavond ontwerp mobiliteitsplan

Informatieavond ontwerp mobiliteitsplan

Voortraject

Het gemeentebestuur van De Pinte vindt het essentieel dat het nieuwe mobiliteitsplan rekening houdt met suggesties, ervaringen en bekommernissen van bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo kan het bestuur duurzame, realistische en kwaliteitsvollere keuzes maken.

Het mobiliteitsplan heeft dan ook al een lange weg afgelegd op vlak van participatie en inspraak. In 2015 verzamelden we in totaal 643 suggesties en bekommernissen per mail, per brief of via het participatieplatform www.depinteonderweg.be.

Op basis van deze informatie en eigen studies formuleerden mobiliteitsdeskundigen eind 2016 denkpistes en oplossingen. Deze werden onder meer voorgesteld tijdens een inspraakavond en op de website. Opnieuw kon iedereen opmerkingen of bekommernissen geven op deze voorstellen. We kregen in totaal 92 reacties van burgers. Daarnaast werden de denkpistes ook besproken met de gemeentelijke adviesraden, de scholen en de Gemeentelijke Begeleidingscommissie bestaande uit De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, provincie en collegeleden.

Infomoment ontwerp mobiliteitsplan

Rekening houdende met deze input hebben de deskundigen en de gemeente de denkpistes verder uitgewerkt in een voorontwerp.

De gemeenteraad keurde op 21 december 2017 dit voorontwerp van het mobiliteitsplan goed. Op donderdag 11 januari 2018 om 20 uur stellen we dit ontwerp voor tijdens een infomoment in het OCP (Polderbos 20, De Pinte). U kunt het voorontwerp van het mobiliteitsplan hier downloaden of vanaf 8 januari 2018 inzien bij dienst Ruimtelijke ordening – Milieu (in het gemeentehuis van De Pinte).

Het openbaar onderzoek voor dit mobiliteitsplan loopt van 8 januari tot en met 28 februari 2018. Inwoners kunnen zolang dit openbaar onderzoek loopt bemerkingen over het mobiliteitsplan schriftelijk richten aan: Het college van burgemeester en schepenen, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.