Nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd

Nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd

Op 25 juni 2018 heeft de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan voor De Pinte goedgekeurd. U kunt het hier downloaden. Binnenkort krijgt elke inwoner van De Pinte ook een beknopt overzicht met de belangrijkste maatregelen in de brievenbus.

Dit plan een lange weg afgelegd op vlak van participatie en inspraak. Vele suggesties, ervaringen en bekommernissen van bewoners, bedrijven en bezoekers dienden als input voor de mobiliteitsdeskundigen. Zo kon het bestuur duurzame, realistische en kwaliteitsvolle keuzes maken. Het volledige traject kunt u hier bekijken.

We willen iedereen graag van harte bedanken! Samen gaan we nu voor een vlottere, veiligere en duurzamere mobiliteit.