Knelpunten en denkpistes

Vijf thema’s

 

De gemeente De Pinte kreeg tijdens de eerste ronde van het participatietraject maar liefst 643 opmerkingen en suggesties over mobiliteit in De Pinte. De mobiliteitsdeskundigen verwerkten al deze suggesties en deelden ze op in clusters om grote lijnen te vinden. Deze waardevolle informatie namen ze mee voor het aanduiden van knelpunten en het formuleren van denkpistes voor mogelijke oplossingen.

 

Op woensdag 30 november 2016 stelden ze tijdens de inspraakavond de knelpunten en mogelijke denkpistes voor. Er zijn uiteindelijk vijf thema’s vastgelegd voor het nieuwe mobiliteitsplan. Die vindt u hieronder met telkens een link naar enerzijds de knelpunten en anderzijds de denkpistes. De denkpistes zijn ideeën op korte en lange termijn van de mobiliteitsdeskundigen en in deze fase nog geen definitieve voorstellen of beslissingen.

 

 

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de oriëntatienota van het studieburau. Die kunt u hier downloaden.

 

Tweede fase participatietraject

 

Met de inspraakavond is de tweede fase van het participatietraject gestart. Op de inspraakavond konden geïnteresseerde inwoners na een algemene toelichting van het studiebureau deelnemen aan gesprekstafels over vijf thema’s. De vele aanwezigen gaven hun voorkeuren, suggesties en bekommernissen over de denkpistes. 

Tot 15 januari kon iedereen dit ook doen via deze websites. We kregen 92 reacties binnen. De gemeente en deskundigen verwerken deze input momenteel.

Het vervolgtraject kunt u hier vinden.